Spoštovani člani.

Združenje vsako leto na letnem posvetu podeljuje priznanja/nagrade ZASLUŽNA RAVNATELJICA/ ZASLUŽNI RAVNATELJ.

V skladu s Pravili za podelitev priznanj/nagrad Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije, lahko priznanje/nagrado prejmejo člani Združenja, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so člani Združenja,
– so zaposleni v vzgoji in izobraževanju najmanj 20 let,
– uspešno vodijo vrtec/šolo vsaj dva mandata,
– vrtec/šola, ki jo vodijo, je v tem času dosegel/la vidne uspehe na pedagoškem, organizacijskem, programskem, tehnološkem, inovacijskem ali mednarodnem področju,
– so dejavni v Združenju,
– prispevajo k pedagoški teoriji in praksi.

Predloge oz. pobude za podelitev priznanja/nagrade lahko člani Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije, Skupnost vrtcev Slovenije, vzgojiteljski/učiteljski zbor vrtca/šole podajo do 5. 4. 2023, zato vas prosimo, da ne spregledate razpisa. Obenem vas prosimo, da se držite navodil in utemeljitev pobude podate v zgoščeni obliki – do največ 1000 znakov.

Verjamemo, da je med nami veliko uspešnih ravnateljic/ev, ki izpolnjujejo pogoje za podelitev, zato se veselimo vaših predlogov. Vodje regijskih aktivov ravnateljev prosimo, da vzpodbudite članstvo k razmisleku …

Podrobnosti za predlagane kandidate, za katere pripravite predloge v regijskih aktivih ravnateljev, zapišite v priložen obrazec v priponki in ga pošljite na mail predsednice komisije za podelitev nagrad irena.upelj@guest.arnes.si, najkasneje do 5. 4. 2023.
PRAVILA za podelitev priznanj/nagrad ZRVS

Lepo pozdravljeni.

Romana Epih, univ.dipl.soc.ped.
Predsednica