Članice in člani REPUBLIŠKEGA ODBORA Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije:

 Ime in priimek
Kontakt
Tomaž Popović, predsednik
tomaz.popovic@guest.arnes.si
predsednik@zdruzenje-vrtcev.si
mag. Mirko Žmavc, podpredsednik mirko.zmavc@guest.arnes.si
Barbara Novinec, podpredsednica barbaranovinec@siol.net
Romana Epih romana.epih@vrtec-medvode.si
Martina Vidonja martina.vidonja@v-beltinci.ms.edus.si
Darja Jaušovec darja.jausovec@guest.arnes.si
Helena Ule helena.ule@vrtec-bled.si
Elizabeta Jelen elizabeta.jelen@vrtec-sentjur.si
Mateja Hovnik mateja.hovnik@guest.arnes.si
Irena Upelj irena.upelj@guest.arnes.si
Renata Novak renata.novak@vrtecmornarcek.si
Alenka Močnik ravnatelj@mojedete.si
Ana Srpčič vrtec-cebelica.sentjernej@guest.arnes.si
Andraž Caserman andraz.caserman@vrtecribnica.si

Članice NADZORNEGA ODBORA Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije:

 Ime in priimek
Kontakt
Ana Bratuž Mitrović vrtec.skofljica@guest.arnes.si
Milena Brusnjak v-sostanj.ravnateljica@guest.arnes.si
Simona Kaučič simona.kaucic@guest.arnes.si

Članice ČASTNEGA RAZSODIŠČA Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije:

 Ime in priimek
Kontakt
Ksenija Žuman ksenija.zuman@gmail.com
Nadja Brence nadja.brence@guest.arnes.si
Nataša Doler natasa.doler@vrtec-velenje.si