Spoštovani člani.

Združenje vsako leto na letnem posvetu podeljuje priznanja/nagrade ZASLUŽNA RAVNATELJICA/ZASLUŽNI RAVNATELJ. V skladu s Pravili za podelitev priznanj/nagrad Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije lahko priznanje/nagrado prejmejo člani Združenja, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so člani Združenja,
– so zaposleni v vzgoji in izobraževanju najmanj 20 let,
– uspešno vodijo vrtec/šolo vsaj dva mandata,
– vrtec/šola, ki jo vodijo, je v tem času dosegel/la vidne uspehe na pedagoškem, organizacijskem, programskem, tehnološkem, inovacijskem ali mednarodnem področju,
– so dejavni v Združenju,
– prispevajo k pedagoški teoriji in praksi.

Predloge oz. pobude za podelitev priznanja/nagrade lahko člani Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije, Skupnost vrtcev Slovenije, vzgojiteljski/učiteljski zbor vrtca/šole podajo do 5. 10. 2020, zato vas prosimo, da ne spregledate razpisa. Obenem vas prosimo, da se držite navodil in utemeljitev pobude podate v zgoščeni obliki – do največ 1000 znakov. Verjamemo, da je med nami veliko uspešnih ravnateljic/ev, ki izpolnjujejo pogoje za podelitev, zato se veselimo vaših predlogov.

PRAVILA za podelitev priznanj/nagrad Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije najdete tukaj.

Podrobnosti za predlagane kandidate, za katere pripravite predloge v regijskih aktivih ravnateljev, zapišite v priložen OBRAZEC in ga v Wordu pošljite na mail predsednika komisije za podelitev nagrad gvido.cigale@guest.arnes.si, najkasneje do 5. 10. 2020.

Predsednica združenja:
Romana Epih