Dobrodošli na spletni strani Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije!

ZRVS je prostovoljna, strokovna organizacija ravnateljic in ravnateljev slovenskih vrtcev. Združenje temelji na načelih enakopravnosti, demokratičnosti in prostovoljnosti med člani, ki si izmenjujejo izkušnje, vizije in stališča ter s tem pridobivajo ideje za profesionalno vodenje vrtcev.

Ustanovljeno je z namenom in ciljem, da se v slovenskem prostoru razvija in poenoti doktrina delovanja in življenja vrtcev in določi ter oblikuje enotna doktrina poslovodenja in pedagoškega vodenja v vrtcih.

Več informacij o našem združenju najdete tukaj.