Članice in člani REPUBLIŠKEGA ODBORA Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije:

 Ime in priimek
Kontakt
Romana Epih, predsednica
romana.epih@vrtec-medvode.si predsednik@zdruzenje-vrtcev.si
mag. Mirko Žmavc, podpredsednik
mirko.zmavc@guest.arnes.si
Barbara Novinec barbaranovinec@siol.net
Irena Robič irena.robic@guest.arnes.si
Darja Jaušovec darja.jausovec@guest.arnes.si
Helena Ule helena.ule@vrtec-bled.si
Breda Forjanič bforjanic@gmail.com
Elizabeta Jelen elizabeta.jelen@vrtec-sentjur.si
Mateja Hovnik mateja.hovnik@guest.arnes.si
Irena Upelj irena.upelj@guest.arnes.si
Renata Novak renata.novak@vrtecmornarcek.si
Alenka Močnik ravnatelj@mojedete.si
Ana Srpčič vrtec-cebelica.sentjernej@guest.arnes.si
Andraž Caserman andraz.caserman@vrtecribnica.si

Članice NADZORNEGA ODBORA Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije:

 Ime in priimek
Kontakt
Hedvika Rosulnik, predsednica hedvika.rosulnik@guest.arnes.si
Simona Meško simona.mesko@guest.arnes.si
Simona Kaučič simona.kaucic@guest.arnes.si

Članice ČASTNEGA RAZSODIŠČA Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije:

 Ime in priimek
Kontakt
Marja Čad marja.cad@vrtec-radovljica.si
Martina Vidonja martina.vidonja@v-beltinci.ms.edus.si
Andreja Klopčič andreja.klopcic@guest.arnes.si