Združenje ravnateljev vrtcev Slovenije je organizacija, namenjena opolnomočenju dveh temeljnih zakonskih pristojnosti ravnatelja, to sta poslovodenje in pedagoško vodenje. Združenje je bilo ustanovljeno leta 1996, prva predsednica takrat še Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije je bila Janja Vesel Gabrijelčič.

Člani združenja smo dolgoletni soustvarjalci na področju vzgoje in izobraževanja. Z znanjem in izkušnjami sooblikujemo vizijo razvoja vodenja vrtcev v Sloveniji. Zaradi sprememb in obvladovanja novih izzivov se nam zdi pomembna usmerjenost v povezovanje in iskanje skupnih rešitev.

Cilji, ki opredeljujejo delovanje združenja, so zapisani v Pravilih Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije, v prihodnjem obdobju pa bo naše delo še posebej usmerjeno v:

  • krepitev položaja in avtonomije ravnateljev,
  • zagotavljanje strokovne, pravne in psihološke podpore ravnateljem,
  • povezovanje z ostalimi asociacijami in deležniki, ki soustvarjajo predšolsko vzgojo.

Verjamemo, da smo se kot posamezniki sposobni povezovati v skupnost in s tem prispevati k sistemskim spremembam, ki bodo pozitivno vplivale na razvoj vrtcev in širšo družbeno dobrobit.

Združenje ravnateljev vrtcev Slovenije
Tomaž Popović, predsednik