Združenje ravnateljev vrtcev Slovenije je prostovoljna, strokovna organizacija ravnateljic in ravnateljev slovenskih vrtcev. Združenje temelji na načelih enakopravnosti, demokratičnosti in prostovoljnosti med člani, ki si izmenjujejo izkušnje, vizije in stališča ter s tem pridobivajo ideje za profesionalno vodenje vrtcev.
Združenje ravnateljev je ustanovljeno z namenom in ciljem, da se v slovenskem prostoru razvija in poenoti doktrina delovanja in življenja vrtcev in določi ter oblikuje enotna doktrina poslovodenja in pedagoškega vodenja v vrtcih.

Združenje je bilo ustanovljeno leta 1996, prva predsednica, takrat še Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije, je bila Janja Vesel Gabrijelčič. Več informacij o našem združenju najdete v rubriki Združenje.

Združenje ravnateljev vrtcev Slovenije
Romana Epih, predsednica