Naslov:
Združenje ravnateljev vrtcev Slovenije
Ostrovrharjeva ulica 2
1215 Medvode
Slovenija

Davčna številka: 66877288
Matična številka: 1205935000

Telefon: 01 361 90 92
Mobitel: 041 832 812 (Romana Epih, predsednica ZRVS)
E-pošta: predsednik@zdruzenje-vrtcev.si