Poročilo konference ravnateljev

Pozdravljeni,

v minulem tednu je pred pričetkom bienalne Evropske konference ravnateljev v Dubrovniku (dnevni red konference), ki se jo je udeležilo tudi 12 ravnateljev (7 ravnateljic vrtcev, 3 ravnatelji OŠ in glasbenih šol, 2 ravnateljici srednjih šol) in 2 predavateljici ŠR iz Slovenije, je potekala tudi generalna skupščina in seja izvršilnega odbora Evropskega združenja ravnateljev – ESHA in sicer 26. 10. 2014. Iz Slovenije smo se sestanka udeležili Marjana Zupančič, Nives Počkar, Milan Rejc in sama, kot članica izvršilnega odbora, ki je imel sejo že isti dan dopoldan. Poročilo je namenjeno vsem članom posameznih združenj v Sloveniji, ki so posredno tudi člani Evropskega združenja ravnateljev.

Na srečanju smo izvolili dva nova člana izvršilnega odbora, ker je dvema članoma: Solveig Dahl iz Norveške in Jukka Kuittinen iz Finske mandat potekel. Izmed štirih kandidatov sta bila izvoljena Greg Dempster iz Škotske ter Omar Mekki iz Norveške. Izvršilni odbor sedaj poleg novega predsednika Clive Byrne iz Irske (nasledil je dosedanjega predsednika Ton Duifa iz Nizozemske) sestavljajo še 3 člani: Barbara Novinec-Slovenia, Greg Dempster-Scotland, Omar Mekki-Norway ter leto dni še bivši predsednik Ton Duif-Neaderland, kot svetovalec.

Podrobneje smo obravnavali načrt dela ESHA v obdobju 2015-2017, katerega smernice so bile predstavljene že na srečanju v Helsinkih marca 2014 in je v prilogi poročila (ESHA – A workpln to consolidate and sustain). Podrobneje je bil program predstavljen še na okrogli mizi znotraj Evropske konference ravnateljev in sicer je novi predsednik ESHA, Clive Byrne, predstavil smernice delovanja ESHA, ki trenutno združuje 42 asociacij iz 26 držav in so navedene v 15 točkah delovnega načrta, združene pa so v prioritete in sicer:

1. Posamezni člani izvršnega odbora in skupščine bodo zadolžen za tesnejše stike s predstavniki Evropske komisije, UNESCA in OECD za izmenjavo ključnih evropskih interesov na področju vodenja vrtcev in šol.

2. Spletna stran ESHA bo prenovljena tako, da bo velika količina informacij in virov lažje dostopna članom, hkrati pa bo na naslednji seji obravnavana možnost objave vseh e-naslovov znotraj posameznega članstva držav, kar bi povezovalo tudi posamezne šole in ne le združenja posamezni držav:

  • sredstva, ki so na voljo kot rezultat sodelovanja ESHA pri projektih bodo indeksirane na spletni strani,
  • katalog listin o različnih izobraževalnih sistemih znotraj EU bodo indeksirane na vidnem mestu na spletni strani,
  • ESHA Magazine bo osrednjega pomena za komunikacijo s člani

3. ESHA zavzema stališče, da je ravnatelj odgovoren za rezultate izobraževanja otrok, dijakov in študentov.

4. ESHA bo razvila predloge in vire, ki bodo omogočala povezovanje ravnateljev znotraj združenja.

Predlagano je oblikovanje treh delovnih skupin:

• odbor za razširitev članstva v državah, kjer je ESHA slabo zastopana oz. še nimamo članstva,

• delovna skupina za pripravo programov financiranja Erasmus + za soudeležbo ESHA članov (oblikovanje ciljev in prednostnih nalog); izvršilni odbor si bo prizadeval za čim večjo vključenost ESHA pri EU projektih , ki so pomembni za interese vseh članov.

• delovna skupina za pomoč obstoječim ravnateljev in novim ravnateljem v ESHA pri izmenjavi izkušenj dobrih praks.

Vsi predstavniki EU so bili pozvani, da se pridružijo delovnim skupinam, koordinator novega članstva v delovnih skupinah je Barbara Novinec (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.), na katero se lahko do januarja 2015 obrnejo vsi ESHA člani, ki bi želeli tvorno sodelovati v delovnih skupinah.

ESHA, kot krovno EU združenje za vse evropske voditelje izobraževalnih institucij naj bi v petih letih postala odličen primer povezovanja vodilnih ljudi na področju izobraževanja, s poslanstvom izobraževalne in organizacijske odličnosti . Obstaja vsaj 43 jezikov , ki se uporabljajo v EU znotraj izobraževalnih sistemov in angleščina naj bi postala skupen komunikacijski jezik vseh EU izobraževalnih institucij, kar je pogosto ovira med ravnatelji. Ravnatelji potrebujejo jezikovno izpopolnjevanje iz angleškega jezika za lažjo komunikacijo, razpravljanje in izmenjavo najboljših praks, tudi na svetovni ravni ( zamisel razvoja krovne aplikacije KA1, da bi Erasmus + program mobilnosti z jezikovnim izpopolnjevanjem za izmenjavo najboljših praks med ESHA partnerji – ravnateljem omogočil jezikovno izpopolnjevanje in izmenjavo). Na okrogli mizi, ki so se jo udeležili predstavniki 13 EU držav je bilo izpostavljeno, da so izobraževalni sistemi v nekaterih državah še vedno preveč zaprti in konservativni, ravnatelji pa se ne znajo spopasti z izzivi sodobne družbe in uveljaviti inovativnih pristopov prakse, za ker je izmenjava prakse med različnimi šolskimi sistemi po vsej Evropi nujna.

Cilj je:

• spodbujati partnerstva med sodelujočimi državami (povezovanje-mreženje preko ESHA spletne strani),

• razviti več regionalnih konferenc (2 konferenci letno v letu 2015, 2016; jeseni 2015: 25. - 27. 10. 2015 bo potekala regionalna konferenca v Beogradu, kamor ste vabljeni vsi člani združenj ravnateljev v Sloveniji),

• prenova spletne strani in revija – ESHA Magazine (spletna stran ESHA bo v letu 2015 posodobljena),

• pritegnili več združenj oz. držav v ESHA (še dodatnih 14 držav),

• zagotoviti večjo udeležbo posameznih držav pri EU projektih.

Na sestanku je potekala tudi predstavitev dveh držav, ki sta se potegovali za organizacijo bienalne ESHA konference v letu 2016 in sicer:

  • Bled-Slovenija (Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije) ter
  • Maastricht – Nizozemska (AVS).

Kljub odlični predstavitvi Bleda in Slovenije, ki jo je vodil predsednik Milan Rejc in prepričala veliko predstavnikov generalne skupščine, je več glasov prejel Maastricht, kjer bo konec oktobra 2016 potekala naslednja bienalna konferenca ESHA.

Obravnavali smo tudi programsko možnost odprtja nacionalne platforme: World Education Forum, kjer bi na nivoju posameznih držav (World Education Forum –Slovenia)osnovali fundacijo za pomoč otrokom na lokalnem/državnem nivoju ter svetovnem nivoju z namenom osveščanja pomena izobraževanja ter zagotovitve dostopa do izobrazbe vsem otrokom sveta. Svetovno združenje je bilo osnovano v Torontu pred 3 leti, poleg UNESCA bodo oblikovane platforme na lokalnem nivoju, kjer bodo šole/vrtci na nacionalnem nivoju lahko postale ambasadorke WEF – svetovne izobraževalne mreže, ki podpira dostopnost programov šolanja vsem otrokom sveta. Članstvo je lahko individualno ali šolsko, letni prispevek je 15 EUR (7,5 EUR je namenjenega nacionalni pomoči, 7,5 EUR pa gre za pomoč izgradnje novih šol v državah 3. sveta). Več o tem programu bo predstavljeno v januarju 2015, ko bo platforma registrirana tudi pri nas.

Pošiljam vam tudi link do izročkov predavanj na bienalni konferenci ESHA v Dubrovniku, od 27. do 29. 10. 2014, ki se jo je udeležilo 440 ravnateljev iz 34 držav (poleg 31 držav Evrope še predstavniki iz ZDA, Kanade in Nove Zelandije): http://eshaconferencedubrovnik.com/program-esha-conference/workshop-materials/. Še posebej bi izpostavila odlično uvodno predavanje predavatelja dr. Pasi Sahlberg-a iz Finske, ki je govoril o Globalnih izobraževalnih reformah ter posledično nujnemu spreminjajočemu se vodenju šol ter zaključno predavanje dr. Toby Salt-a iz Anglije, ki je govoril o Povezovalnem vodenju v izobraževanju.

Termin konference v letu 2016 v Maastrichtu je že znan (17.-19. 10. 2016), zelo priporočam udeležbo na njej. Tovrstne konference namreč nudijo ogromno možnosti za povezovanje z ravnatelji v širšem evropskem prostoru, hkrati pa so predavanja vsebinsko in izvedbeno izredno kvalitetna, sodeluje več svetovno znanih imen iz področja izobraževanja.  

Pošiljam vam tudi tudi link do zadnjega – oktoberskega izvoda ESHA Magazin: http://www.esha.org/eshamagazine/recent . Novembrski in decembrski izvod bo izšel konec novembra.

Prijazen pozdrav prav vsem,

Barbara Novinec II Board member of ESHA

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije.

  

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive