Poročilo posveta združenja

Posvet Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije je potekal v času od 19. do 20. maja 2014 v Termah 3000 v Moravskih Toplicah.

Organizacijski odbor za pripravo posveta so sestavljali: mag. Breda Forjanič, Marjana Zupančič, Barbara Novinec in mag. Mirko Žmavc. Odbor se je sestal trikrat, 13. 7. 2014 pa so opravili evalvacijo posveta.

Posveta se je udeležilo 86 udeležencev, med njimi tudi častni članici Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenje, ga. Janja Vesel Gabrijelčič in Nada Verbič.
Posvet se je pričel s kulturnim dogodkom glasbeno-vokalne skupine Violinke z instrumentalisti, ki jo sestavljajo zaposleni iz Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona.
Sledil je nagovor g. Aljuša Pertinača, državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanja, znanost in šport ter okrogla miza s predstavniki Ministrstva za izobraževanja, znanost in šport, v kateri so udeleženci posveta aktivno sodelovali in od g. Pertinača dobili odgovore na konkretna vprašanja.

Realizirane teme posveta in predavatelji:
- dr. Aleksander Zadel: Vodenje in odgovornost ravnatelja
- dr. Rosvita Pesek: Komuniciranje ravnateljev z mediji
- Tomaž Rozman: Polska inšpekcija
- dr. Miro Cerar: Etika v vodenju
- Urška Slapšak, CMEPIUS: program Erasmus+
- Barbara Novinec: Praktične izkušnje pri pridobivanju EU sredstev ter program ESHA.
V sklopu posveta smo si ogledali tudi nov vrtec v Moravskih Toplicah, nad katerim so bili udeleženci navdušeni, saj je sodoben, prostoren vrtec, ki se nahaja v urejenem naravnem okolju. Ogledali smo si tudi medičarstvo in spoznali postopek izdelave proizvodov iz medu.

Iz evalvacije anketnih vprašalnikov, ki so ga izpolnili udeleženci posveta, lahko razberemo, da so bili udeleženci posveta z vsebinami zelo zadovoljni in sicer (ocena 5 pomeni odlično, ocena 1 nezadovoljivo):
- informacije o posvetu (79% ocena 5, 21% ocena 4),
- izbira lokacije (91% ocena 5 in 9% ocena 4),
- srečanje je izpolnilo pričakovanja (94% ocena 5 in 6% ocena 4),
- bilo je dovolj možnosti za izmenjavo mnenj in izkušenj ( 79% ocena 5, 15% ocena 4 in 6% ocena 3),
- pridobil/a sem nove informacije in znanja za svoje delo (85% ocena 5, 12% ocena 4 in 3% ocena 3),
- dobil/a sem odgovore na aktualna vprašanja in dileme (71% ocena 5, 21% ocena 4 in 8% ocena 3).
- kakovost predavanj (91% ocena 5 in 9% ocena 4),
- ocena okrogle mize (27% ocena 5, 27% ocena 4, 21% ocena 3, 3% ocena 2; 22% udeležencev se okrogle mize ni udeležilo, zaradi poznejšega prihoda na posvet).

Iz ankete tudi izhaja, da so udeleženci pohvalili odlično izbiro predavateljev, kraja izvedbe posveta, pridobljena uporabna znanja, pohvalili so organizatorje in izrazili željo, da takšen posvet organiziramo 1X letno.

Iz povedanega sledi, da smo z izvedbo posveta Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev lahko zadovoljni. Rezultati anketnih vprašalnikov nam narekujejo, da moramo na posvetu v prihodnje nameniti nekaj več časa tudi mreženju in izmenjavi mnenj in izkušenj med udeleženci posveta.

Veseli nas, da smo izpolnili pričakovanja udeležencev posveta. Zahvala gre seveda organizacijskemu odboru in vsem, ki so nam na lokalni ravni priskočili na pomoč pri izvedbi. Posebna zahvala pa seveda Šoli za ravnatelje, ki nam je s finančnim prispevkom omogočila kakovostno izbiro predavateljev in izvedbo posveta.
Verjamemo, da smo izpolnili pričakovanja.

Predsednica združenja
mag. Breda Forjanič


Prenesi si poročilo v PDF formatu.

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije.

  

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive