ESHA novice in poročilo

Pozdravljeni!

Pošiljam vam nekaj novic v zvezi z aktivnostmi ESHA in sicer je bil 20. 1. 2014 sestanek upravnega odbora ESHA v Utrechtu, kjer sem prevzela funkcijo članice upravnega odbora in podpredsednice ESHA. Za podporo pri kandidaturi se zahvaljujem vsem štirim slovenskim združenjem, še posebej pa Nives Počkar, ki je odgovorna za razširitev članstva slovenskih združenj v evropskem združenju – ESHA.

Na srečanju smo oblikovali smernice dela ESHA v naslednjem 4 letnem obdobju:


1. Zaradi dokaj visokih stroškov prevoda ESHA Magazina bo le-ta izhajal z januarjem 2014 samo v angleškem jeziku (sedaj je bil preveden še v francoščino, nemščino, italijanščino in španščino, vendar je bila berljivost teh edicij prenizka, glede na strošek). V zadnjem izvodu je tudi naš prispevek in sicer s predstavitvijo izobraževalnega sistema v Sloveniji (http://www.esha.org/online/english/index.html). Na leto izide 8-10 edicij, zaželeno je, da se objavljajo prispevki iz vseh držav članic. Tukaj prosim za pomoč tudi vse vas, prispevke je potrebno oddajati v angleškem jeziku, vendar sem prepričana, da imamo tudi pri nas ravnatelje, ki sicer objavljajo strokovne članke in katerih prispevki bi bili zanimivi za branje tudi v tej reviji. Tema člankov ne bo določena v naprej, uredniški odbor pa se bo odločal o objavi posameznih prispevkov.

2. Načrtovana je prenova spletne strani ESHA: www.esha.org, ker je ta stran trenutno precej neprijazna za uporabnike, stran bo prevedena v 4 jezike (trudim se da bo prevedena tudi v slovenščino, osnovni prevod strani bom zagotovila sama). Prenova strani je predvidena jeseni 2014. Stran bo omogočala e-povezavo s posameznimi združenji – članicami ESHE, predlog je bil, da se loči posamezne asociacije v državah, glede na stopnjo izobraževanja (predšolsko/OŠ/SŠ/...)

3. ESHA predvideva z letom 2015 organizirati 2 regionalni konferenci letno ter evropsko konferenco vsaki 2 leti. Konference bodo javno objavljene. Predlogov o pravilih prijaviteljev je bilo več, odločitev ni bila dokončno sprejeta in bo obravnavana na GA sestanku v Helsinkih (Predloga, ki bosta obravnavana: 1. Organizatorja regionalne konference povabi ESHA board, 2. Organizator se prijavi na organizacijo regionalne konference v začetku leta do določenega roka, nato se odbor odloči katere 2 konferenci odobri).

4. ESHA bo imela svojega predstavnika za komunikacijo z EU komisijo v Bruslju, 3 člani upravnega odbora so predlagali, da se pisarna ESHA premakne iz Utrechta v Bruselj, vendar o tem nismo glasovali in sprejeli dokončne odločitve. Trenutna kontaktna oseba je predsednik ESHA Ton Duif, ki bo v tej funkciji do oktobra, ko bodo potekale v Dubrovniku predsedniške volitve (edini prijavljeni kandidat do roka prijave 31. 12. je Clive Byrne iz Irske). Sprejet je bil dogovor, da se pomen združenja z 98.000 člani, ki združuje ravnatelje iz 28 držav predstavi lokalnim ministrstvom OECD in EU komisarju za izobraževanje, pri katerem naj bi imel odbor ESHA srečanje 2 x letno. Vsak predstavnik v upravnem odboru je dobil nalogo pridobiti vsaj 5 novih asociacij iz držav, ki v združenje še niso včlanjene, jaz imam nalogo z ESHA seznaniti: Kosovo, Albanijo, Makedonijo, Moldavijo, Rusijo in Ukrajino. Z Nives sem že v navezi za pridobitev kontaktov v Ukrajini – Kijev (kamor naj bi odpotovali minuli konec tedna pa so nam politične razmere to preprečile) ter Rusiji, bom pa vsem hvaležna za morebitne kontakte z zgoraj navedenimi državami, v kolikor jih imate.

5. Ker nam visoko članstvo omogoča tudi dobro mreženje, je bila podana pobuda, da se za pridobitev EU projektov koristi tudi baza ESHA.

6. Razno: v zadnjem 3 letnem obdobju so bili EU projekti namenjeni pokrivanju stroškov ESHA, sedaj je bila dana pobuda, da se ESHA prijavi kot krovni nosilec projekta in v projekt pritegne asociacije različnih držav.

V prilogi vam pošiljam tudi delovno verzijo poročila srečanja predstavnikov EU asociacij ravnateljev ter vrtcev, OŠ in SŠ v Lizboni, ki še ni bilo posredovano po uradni poti. V kolikor potrebujete v zvezi s poročilom kakšna pojasnila, sem na voljo. Sicer pa sem pripravila tudi ppt za napovednik Evropske konference ravnateljev ESHA v Dubrovniku, ki bo potekala od 27. - 29. 10. 2014.

Prihodnje srečanje predstavnikov združenj bo v Helsinkih oz. na Črnem morju (GA meeting bo potekal na ladji-trajektu med Helsinki in Stockholmom), od 31. 3. - 2. 4. 2014: stroške namestitve ima pokrit po 1 predstavnik posameznega združenja, predviden prihod v Helsinke je do 16h - vkrcanje na ladjo, prihod nazaj v Helsinke z ladjo je 2. 4. ob 10h.

Ker ima upravni odbor sestanek že 30. 3. 2014 bom potovala v Helsinke že 30. 3. (potovanje so že potrdili Nives Počkar ter Milan Rejc, Marjana Zupančič ne bo potovala, z odločitvijo čakamo še Bredo Forjanič, ki si lahko deli sobo na trajektu z mano). Nočitev v hotelu je potrebno poravnati posebej, vendar predvidevam, da bo cena ugodna, ker bo celotni upravni odbor bival v tem hotelu noč pred vkrcanjem in bom zaprosila Jukko za ustrezno ceno.

Vse skupaj prijazno pozdravljam.

Barbara Novinec, ravnateljica

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije.

  

Sprejemam piškotke.

EU Cookie Directive