Spoštovani člani.

Združenje ravnateljev vrtcev Slovenije vsako leto na letnem posvetu podeljuje priznanja/nagrade ZASLUŽNA RAVNATELJICA/ZASLUŽNI RAVNATELJ.

V skladu s Pravili za podelitev priznanj/nagrad Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije, lahko priznanje/nagrado prejmejo člani Združenja, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so člani Združenja,
– so zaposleni v vzgoji in izobraževanju najmanj 20 let,
– uspešno vodijo vrtec vsaj dva mandata,
– vrtec, ki ga vodijo, je v tem času dosegel vidne uspehe na pedagoškem, organizacijskem, programskem, tehnološkem, inovacijskem ali mednarodnem področju,
– so dejavni v Združenju,
– prispevajo k pedagoški teoriji in praksi.

Predloge oz. pobude za podelitev priznanja/nagrade lahko podajo člani Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije, Skupnosti vrtcev Slovenije, vzgojiteljski zbor vrtca podajo do 22. 3. 2024, zato vas prosimo, da ne spregledate razpisa. Obenem vas prosimo, da se držite navodil in utemeljitev pobude podate v zgoščeni obliki – do največ 1000 znakov.

Verjamemo, da je med nami veliko uspešnih ravnateljic/ev, ki izpolnjujejo pogoje za podelitev, zato se veselimo vaših predlogov. Vodje regijskih aktivov ravnateljev prosimo, da vzpodbudite članstvo k razmisleku…

Podrobnosti za predlagane kandidate, za katere pripravite predloge v regijskih aktivih ravnateljev, zapišite v priložen obrazec v priponki in ga pošljite na mail predsednice komisije za podelitev nagrad helena.ule@vrtec-bled.si, najkasneje do 22. 3. 2024.

Lepo pozdravljeni.

Tomaž Popović,
Predsednik ZRVS