V četrtek, dne 24. 1. 2024 se je na Bledu v hotelu Rikli Balance odvijala izobraževalna konferenca z naslovom Digitrajni vrtec, ki je predstavljala pomembno srečanje za ravnatelje vrtcev in koordinatorje projekta Digitrajni učitelj.

Dogodek, organiziran s strani Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije, ki je tudi konzorcijski partner v tem projektu, je dosegel namen spodbujanja in prepoznavanja nujnosti in pomena vključenosti vrtcev v ta projekt z namenom osebne in profesionalne rasti strokovnih delavcev v vrtcih, kljub izzivom, ki so se pojavili pri sodelovanju v izobraževalnih vsebinah v letu 2023.

V osrčju konference so bili izkušeni predavatelji, ki so z navdušenjem delili svoje strokovno znanje. Med njimi so bili Miha Kramli, Simon Konečnik, Žan Dapčevič in Petra Kočar. Njihove predstavitve so bile poglobljene in praktične, osredotočene na implementacijo digitalnih rešitev za naše delo.

Uvod v konferenco je zaznamoval nagovor predsednika Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije, Tomaža Popoviča, ki je poudaril pomen digitalne transformacije in trajnosti v vrtcih ter spodbujal udeležence k aktivnemu sodelovanju in izmenjavi izkušenj.

Konferenco je s svojo strokovnostjo vodila Barbara Novinec, ki je skrbela za tekoč potek dogodka. Posebno pozornost je namenila tudi okrogli mizi, na kateri so sodelovali Barbara Novinec, Romana Epih, Petra Kočar in Primož Zupan, predstavnik Založbe Rokus Kleta. S svojim prispevkom so bogatili diskusijo ter odgovarjali na mnogokatera vprašanja, dileme in skrbi udeležencev. Med udeleženci se je spletalo živahno izmenjevanje mnenj, reševanje dilem ter predstavitev konkretnih izzivov projekta v praksi.

Konferenca Digitrajni vrtec na Bledu je predstavljala pomemben korak k izboljšanju digitalne kompetence v vrtcih. Sodelovanje izkušenih predavateljev, strokovnjakov in ravnateljev je utrlo pot boljšemu razumevanju digitalnih izzivov ter priložnosti v vzgoji in izobraževanju najmlajših.

Z zaključkom konference se odprejo vrata nadaljnjemu sodelovanju med udeleženci, ki bodo lahko svoje novo pridobljeno znanje prenesli v svoje ustanove, med zaposlene ter tako prispevali k napredku digitalne transformacije vrtcev v Sloveniji.

Fotografije iz konference najdete v naši galeriji.