Spoštovani člani.

Združenje vsako leto na letnem posvetu podeljuje priznanja/nagrade ZASLUŽNA RAVNATELJICA/ ZASLUŽNI RAVNATELJ.

V skladu s Pravili za podelitev priznanj/nagrad Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije, lahko priznanje/nagrado prejmejo člani Združenja, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so člani Združenja,
– so zaposleni v vzgoji in izobraževanju najmanj 20 let,
– uspešno vodijo vrtec/šolo vsaj dva mandata,
– vrtec/šola, ki jo vodijo, je v tem času dosegel/la vidne uspehe na pedagoškem, organizacijskem, programskem, tehnološkem, inovacijskem ali mednarodnem področju,
– so dejavni v Združenju,
– prispevajo k pedagoški teoriji in praksi.

Predloge oz. pobude za podelitev priznanja/nagrade lahko člani Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije, Skupnost vrtcev Slovenije, vzgojiteljski/učiteljski zbor vrtca/šole podajo do 15. 4. 2022, zato vas prosimo, da ne spregledate razpisa. Obenem vas prosimo, da se držite navodil in utemeljitev pobude podate v zgoščeni obliki – do največ 1000 znakov.

Podrobnosti za predlagane kandidate, za katere pripravite predloge v regijskih aktivih ravnateljev, zapišite v priložen obrazec v priponki in ga pošljite na mail predsednika komisije za podelitev nagrad helena.ule@vrtec-bled.si , najkasneje do 15. 4. 2022.

Predsednica združenja:
Romana Epih